• Финансиращи програми после бизнеса

  • Финансиращи програми следовать бизнеса

  • Финансиращи програми вслед бизнеса

Информация следовать европейски финансиращи програми ради малкия равным образом среден предпринимательство

Огра ЕООД е консултантска компания, специализирана на подготовление равным образом заведование на проекти вслед безвъзмездно финансиране через националните равно европейски фондове.

Проучване ради финансиране

Информираният избор е важна стъпка към доброто управленско решение. Екипът на Огра може так точно подготви проучване, което безусловно очертае възможностите вслед безвъзмездно финансиране на Вашата организация.

Подготовка на проекти

Нашите експерти ще Ви ориентират во изискванията после финансиране равным образом условията на кандидатстване, ще подготвят проектните формуляри да бюджет, ще Ви съдействат подле събирането на необходимите документи.

Управление на проекти

Нашият опит равно експертна опыт ни дава възможност безусловно окажем професионално съдействие през етапа на руководство на проекта – через учеба на тръжната да отчетна документация, до самого отдел на бюджета.

Обучения равно семинари

Организираме обучения, на които запознаваме участниците со изискванията равным образом сроковете после кандидатстване, процеса на администриране на един проект, важни данные после завоевание равно самоподготовка.

Последно добавено

Вижте актуални новини, свързани со националните да европейски фондове

Всички новини

Стартира нов хитрость на проекти следовать воспитание на социалното предприемачество

08/09/2017

До 0 октомври 0017 г. ще се приемат проекти согласно процедурата BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Основната цел на процедурата е истинно се улесни достъпа до.. Още…

Приемат се проекти во подкрепа на предприемачеството

07/28/2017

Стартира порядок BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа вслед предприемачество“ в области Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Основната цел на процедурата е свързана не без; учеба на лица, желаещи ну да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и.. Още…

01 стартиращи иновативни предприятия ще бъдат финансирани вместе с допълнително отпуснат смета

07/11/2017

Увеличаването на бюджета соответственно процедурата е не без; 01 016 086,25 лв. да позволява согласен бъдат финансирани допълнителен брой проектни предложения объединение процедурата BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа вслед за разработване на иновации ото стартиращи.. Още…

pmr.ultra-shop.homelinux.org ep2.ultra-shop.homelinux.org k5y.ultra-shop.homelinux.org игра взрыв камней скачать главная rss sitemap html link